Bàn giao máy sấy lồng quay – TRUNG TÂM CHẾ TẠO MÁY ANH TUẤN
Máy sấy lồng quay đến Yên Bài - Ba Vì - Hà Nội.

Máy sấy lồng quay đến Yên Bài - Ba Vì - Hà Nội.

Khách hàng: Lê Thị Hơp, Xóm Muỗi - Yên Bài - Ba Vì - Hà Nội.
 
       
← Bài trước Bài sau →
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Bình luận