CHẾ TẠO MÁY ANH TUẤN – TRUNG TÂM CHẾ TẠO MÁY ANH TUẤN

TRUNG TÂM CHẾ TẠO MÁY ANH TUẤN

 Máy in chân tầng ong tự động  Máy in chân tầng ong tự động
250,000,000₫
 Máy rửa bát băng truyền TDBT-01  Máy rửa bát băng truyền TDBT-01
115,000,000₫
 Máy giặt công nghiệp chân mềm  Máy giặt công nghiệp chân mềm
105,000,000₫
 Máy Giặt Công Nghiệp Chân Cứng 3 pha  Máy Giặt Công Nghiệp Chân Cứng 3 pha
76,000,000₫
-13%
 Đổi máy giặt công nghiệp cũ lấy máy giặt công nghiệp mới  Đổi máy giặt công nghiệp cũ lấy máy giặt công nghiệp mới
66,000,000₫ 76,000,000₫
 Phòng sấy công nghiệp  Phòng sấy công nghiệp
36,500,000₫
 Máy giặt mũ bảo hiểm  Máy giặt mũ bảo hiểm
25,000,000₫
 Máy Lạnh Tang Lễ  Máy Lạnh Tang Lễ
22,000,000₫
 Khung rạp sự kiện  Khung rạp sự kiện
45,000₫