GIỚI THIỆU SP MỚI

 Máy in chân tầng ong tự động  Máy in chân tầng ong tự động
250,000,000₫
 Máy rửa bát băng truyền TDBT-01  Máy rửa bát băng truyền TDBT-01
115,000,000₫
 Máy giặt công nghiệp chân mềm  Máy giặt công nghiệp chân mềm
105,000,000₫
-13%
 Đổi máy giặt công nghiệp cũ lấy máy giặt công nghiệp mới  Đổi máy giặt công nghiệp cũ lấy máy giặt công nghiệp mới
66,000,000₫ 76,000,000₫
 Máy sấy công nghiệp 30kg dùng điện 3 pha  Máy sấy công nghiệp 30kg dùng điện 3 pha
55,000,000₫
 Máy giặt mũ bảo hiểm  Máy giặt mũ bảo hiểm
25,000,000₫