Khung rạp sự kiện

 Khung rạp sự kiện  Khung rạp sự kiện
45,000₫
Khung rạp tổ chức sự kiện là thiết bị tạo không gian che nắng mưa cho các chương trình hoạt ngoài trời. Khung rạp sự kiện là thiết bị quen thuộc của các đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê thiết bị sự kiện ngoài trời.